Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Horizont Európa – bližšie k vám! – Banská Bystrica


Začiatok: 10. 10. 2023 09:00

Koniec: 11. 10. 2023 15:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Banská Bystrica
Národná kancelária Horizontu v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici vás pozýva v dňoch 10. – 11. októbra 2023 na podujatie s názvom Horizont Európa – bližšie k vám! do Banskej Bystrice. Cieľom podujatia bude počas dvoch dní komplexne predstaviť program Horizont Európa. Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli, zástupcovia iných priamo riadených programov ako napr. COST a Digital Europe.

V prvý deň predstavíme program, jeho jednotlivé klastre a oblasti, ako aj plánované a aktuálne otvorené výzvy na predkladanie projektových zámerov. Druhý deň bude zameraný na praktické informácie ako pripraviť projektovú žiadosť, na čo nezabudnúť, ako pripraviť rozpočet, príp. ako nájsť projektových partnerov. 

Program

S jednotlivými národnými kontaktnými bodmi si môžete rezervovať bilaterálne stretnutie (prostredníctvom Excel tabuľky).

Podujatie je určené výskumníkom, vedeckým pracovníkom z univerzít a výskumných organizácií, pracovníkom projektových oddelení, ale aj širšej vedecko-výskumnej komunite, podnikateľom a rovnako aj verejnosti, ktorá sa zaujíma o inovácie a výskum.

Následné podujatie sa uskutoční v dňoch 19. – 20. 10. 2023 v Nitre a sériu ukončíme dňa 22. novembra 2023 v Bratislave.

Na podujatia je potrebná registrácia, pre každé mesto zvlášť.

Registrácia na podujatie v Banskej Bystrici je už otvorená v dolnej časti tejto stránky.

Rozpis termínov podľa jednotlivých miest:

Žilina: 19. – 20. október 2023 – program a registrácia

Nitra: 8. – 9. november 2023 – program

Bratislava: 21. – 22. november 2023 – program

Zdroj: 31. 8. 2023, akt. 2.10.2023, kas

Pridať do Google Calendar