Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Financovanie a podpora

Kancelária SLORD sa v oblasti financovania výskumu a inovácii špecializuje na program Horizont Európa, ktorý je najväčším programom pre výskum a inovácie na svete v celkovej hodnote 95,5 miliardy EUR. Ak by ste sa o tomto programe chceli dozvedieť viac pokračujte na dedikovanú stránku alebo nás kontaktujte

Naša kancelária je v tejto súvislosti súčasťou prepojenej verejnej podpornej siete, ktorej cieľom je na jednej strane zvyšovať povedomie o programe Horizont Európa, no najmä zvyšovanie úspešnosti slovenských subjektov. Ak by ste sa o tejto podpornej sieti chceli dozvedieť viac pokračujte na dedikovanú stránku

Iné programy EÚ s presahom na výskum a inovácie

Horizont Európa je síce hlavným programom EÚ podporujúcim výskum a inovácie, no ani zďaleka nie jediným. Navštívte našu stránku a zistite akú podporu viete získať z ostatných priamo riadených programov EÚ.

Národné programy podpory výskumu a inovácií

Slovenská republika sa čoraz aktívnejšie snaží podporovať domáci výskum a inovácie či už cez nástroje štátneho rozpočtu alebo prostredníctvom Štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Navštívte našu stránku a informujte sa o dostupných možnostiach.