Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Náš tím

Kamil
Novák

Odborný poradca
(poverený riadením kancelárie)
kamil.novak @ cvtisr.sk

 • Strategický programový výbor (SPC)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Zuzana Černáková

Odborná poradkyňa
zuzana.cernakova @ cvtisr.sk

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • EURATOM

Gabriela Nafoussi

Odborná poradkyňa
gabriela.nafoussi @ cvtisr.sk

 • Klaster 1: Zdravie
 • Európske výskumné infraštruktúry
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)

Zuzana Baďurová

Odborná poradkyňa
zuzana.badurova @ cvtisr.sk

 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Spolupracujú s nami

Andrea Sotáková

Prešovská univerzita v Prešove

Študentská stáž

Slovak Business Agency

Odborný pobyt