Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Náš tím

Monika Bideau Repčíková

Vedúca kancelárie
(materská dovolenka)
monika.repcikova @ cvtisr.sk

 • Európska rada pre výskum (ERC) 
 • Európske výskumné infraštruktúry
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misie EÚ: Dohoda o pôde pre Európu | Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody

Kamil Novák

Odborný poradca
(poverený riadením kancelárie)
kamil.novak @ cvtisr.sk

 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)

Zuzana Černáková

Odborná poradkyňa
zuzana.cernakova @ cvtisr.sk

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • EURATOM
 • Misie EÚ: Rakovina | Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti | Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Spolupracujú s nami

Andrea Sotáková

Prešovská univerzita v Prešove

Študentská stáž

Slovak Business Agency

Odborný pobyt