Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Účasť v sieti IGLO

Čo je cieľom siete IGLO?

Cieľom siete je uľahčiť a posilniť interakciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členmi IGLO, ich národnými výskumno-inovačnými systémami a inštitúciami EÚ v otázkach týkajúcich sa výskumu, vývoja a inovácií v EÚ, najmä v kontexte rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie.

Kto sú členovia siete IGLO?

Sieť v súčasnosti pozostáva z 28 členov reprezentujúcich 26 krajín. Kancelárie IGLO sa líšia svojím zriadením a poslaním, ale všetky sledujú podobné ciele. Podporujeme svojich výskumníkov a inovátorov pri získavaní finančných prostriedkov EÚ, posilňujeme ich angažovanosť v Bruseli a vzájomne ich prepájame.

Kde spájame sily?

Medzi naše pravidelné aktivity patria:

 • spolupráca v rámci 9 pracovných skupín IGLO
 • mesačný seminár otvorený celej výskumno-inovačnej komunite pôsobiacej v Bruseli – IGLO Open
 • mesačné stretnutia skupiny vedúcich kancelárií – IGLO Core
 • mesačné stretnutia sekretariátu IGLO
 • školenia pre nových zamestnancov a stážistov našich kancelárií – IGLO Training for Newcomers
 • výročné podujatie
 • workshopy na aktuálne témy – IGLO in Action

Za akým účelom?

 • vzájomnou spoluprácou dosahujeme efektívnejšie monitorovanie vývoja politík EÚ v oblasti výskumu, inovácií aj vzdelávania
 • sprostredkovaním informácií a kontaktov podporujeme zapájanie svojich komunít do medzinárodnej vedeckej spolupráce
 • aktívnou spoluprácou s Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami EÚ prispievame k formovaniu budúcich politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • včasným šírením informácií vo svojich komunitách podporujeme dosahovanie cieľov EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • spoločnými aktivitami zviditeľňujeme svoje výskumno-inovačné komunity v medzinárodnom prostredí

Aké máme tematické pracovné skupiny?

 • vzájomnou spoluprácou dosahujeme efektívnejšie monitorovanie vývoja politík EÚ v oblasti výskumu, inovácií aj vzdelávania
 • sprostredkovaním informácií a kontaktov podporujeme zapájanie svojich komunít do medzinárodnej vedeckej spolupráce
 • aktívnou spoluprácou s Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami EÚ prispievame k formovaniu budúcich politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • včasným šírením informácií vo svojich komunitách podporujeme dosahovanie cieľov EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • spoločnými aktivitami zviditeľňujeme svoje výskumno-inovačné komunity v medzinárodnom prostredí

Pre viac informácií navštívte webstránku IGLO.

Základné informácie o každej z členských kancelárií tiež môžete nájsť v publikácii IGLO Who is Who.