Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Stáže a pobyty

Naša kancelária ponúka nasledujúce možnosti pre naberanie pracovných a odborných skúseností:

 

Ste študentom/študentkou alebo absolventom/ absolventkou magisterského štúdia?

Prečítajte si o našej ponuke platených 4-mesačných stáží v Bruseli

 

Ste zamestnancom/ zamestnankyňou vysokej školy alebo verejnej výskumnej inštitúcie? 

Prečítajte si o našej ponuke neplatených odborných pobytov