Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ProEurópa

Kancelária SLORD koordinuje sieť prorektorov a prorektoriek slovenských vysokých škôl s názvom ProEurópa.

Sieť ProEurópa je určená pre osoby v pozícii prorektorov pracujúcich s agendou zapájania sa do programu Horizont Európa a ďalších programov Európskej únie v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávacích aktivít

Aktivita bola iniciovaná Odborom medzinárodnej spolupráce CVTI SR s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM).

Čo ponúkame?

OMS CVTI SR a MŠVVaM dokážu prostredníctvom svojich tímov selektovať a tlmočiť relevantné a aktuálne informácie pre členov siete ohľadom:

  • vývoja, ako aj predpokladaných budúcich trendov politík EÚ v oblasti výskumu a vzdelávania;
  • informácií strategického charakteru z prostredia európskych inštitúcií a kľúčových organizácií na úrovni EÚ;
  • príležitostí programu Horizont Európa a s ním prepojených iniciatív;
  • dôležitých informácií v oblasti výskumu týkajúcich sa akademického sektoru.

 

Prorektori a prorektorky slovenských VŠ môžu prostredníctvom siete:

  • získavať odborne spracovaný prehľad o aktuálnom dianí a príležitostiach, vrátane konkrétnych odporúčaní;
  • komunikovať a vymieňať si informácie s ostatnými členmi siete;
  • pomôcť zamestnancom OMS CVTI SR a MŠVVaM lepšie pochopiť potreby vysokých škôl ako skupiny i jednotlivo a skvalitniť tak činnosť jeho tímov, vrátane v súvislosti s ich pôsobením v expertných skupinách a fórach.

 

Pre podávanie informácií a odporúčaní relevantných pre akademický sektor sa okrem mailovej komunikácie využívajú najmä pravidelné krátke online stretnutia (hodina, raz mesačne) s pridanou hodnotou sprostredkovania ad-hoc prezentácií alebo diskusií s odborníkmi zo slovenského, prípadne aj zahraničného prostredia.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do siete je pre prorektorov a prorektorky slovenských VŠ otvorené kontinuálne.

Kontaktná osoba: Gabriela Nafoussi

Dokumenty na stiahnutie: