Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

11 členských štátov EÚ podpísalo Európske vyhlásenie o kvantových technológiáchŠpanielske predsedníctvo vydalo 5. decembra 2023 za prítomnosti európskeho komisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona vyhlásenie o posilnení spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou pri rozvoji ekosystému kvantových technológií svetovej úrovne v celej Európe.

Vo vyhlásení sa uznáva strategický význam kvantových technológií pre vedeckú a priemyselnú konkurencieschopnosť EÚ. Cieľom je, aby sa Európa stala svetovým „kvantovým údolím„, vedúcim regiónom na svete v oblasti kvantovej excelentnosti a inovácií.

Kvantové technológie budú mať v najbližších rokoch rozsiahly vplyv na hospodárstvo a spoločnosť. Mali by napríklad umožniť rýchlejšiu diagnostiku chorôb pomocou pohľadu do vnútra buniek alebo vyvinúť neprelomiteľné šifrovanie na bezpečné odosielanie citlivých informácií.

Vyhlásenie podporilo 11 členských štátov (Francúzsko, Belgicko, Chorvátsko, Grécko, Fínsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Malta, Estónsko a Španielsko) a očakáva sa, že ich počet sa zvýši. Zaviazali sa spolupracovať s Komisiou v niekoľkých kľúčových oblastiach vrátane koordinácie európskych, vnútroštátnych a regionálnych programov výskumu a vývoja, urýchlenia prechodu z teórie k praxi a budovania celoeurópskych kvantových infraštruktúr. Signatárske členské štáty sa dohodli, že budú pravidelne diskutovať o cieľoch tohto vyhlásenia a zaviazali sa, že začnú spolupracovať s Európskou komisiou na vypracovaní plánu opatrení na ich realizáciu. Tento plán by zahŕňal ambiciózne konkrétne ciele, ktoré by dopĺňali európske ciele v oblasti kvantových technológií, ktoré sú už zakotvené v stratégii digitálnej dekády.

Viac informácií

Zverejnené 11.12.2023, slord