Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

11. ročník európskej súťaže sociálnych inováciíEurópska súťaž sociálnych inovácií (EUSIC) udeľuje tri ceny za najlepšie sociálne inovatívne projekty pre inkluzívnejšiu, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu v súvislosti s plánom REPowerEU.

Energetická chudoba je dôsledkom kombinácie nízkych príjmov, vysokého podielu dostupných príjmov vynaložených na energie a nízkej energetickej účinnosti, najmä v budovách. Vo väčšine prípadov energetická chudoba vyvoláva vážne dôsledky na zdravie, blahobyt, sociálne začlenenie a celkovú kvalitu života občanov.

Vzhľadom k tomu, že takmer 34 miliónov Európanov si nemôže dovoliť udržiavať svoj domov dostatočne teplý je riešenie energetickej chudoby naliehavou úlohou. Prijatím výzvy boja proti energetickej chudobe sa môže výrazne zlepšiť život zraniteľných spotrebiteľov, čo dokáže priniesť prospech celej spoločnosti EÚ. Môžete k tomu prispieť práve Vy. Ako ?

Navrhované riešenia sa môžu zamerať napríklad na :

  • aspekty súvisiace s monitorovaním;
  • zvyšovaním povedomia;
  • špecifické cieľové skupiny;
  • cenové modely;
  • výrobu, spotrebu a úsporu energií;
  • renovácie;
  • energetické spoločenstvá.

V tejto súvislosti by sociálne inovácie mohli vyústiť do novej alebo upravenej služby, obchodného modelu alebo technologického vývoja.

Podmienky :

  • do súťaže sa môžu zapojiť sociálni inovátori z členských štátov EÚ a krajín pridružených k programu Horizont Európa;
  • riešenia sa musia uskutočniť v členskom štáte alebo v pridruženej krajine programu.

Prihlášky do súťaže je možné podávať do 30. mája 2023 (17:00:00 SEČ).

Traja víťazi budú odmenení sumou 50 000 EUR.

Viac informácií :

Európska súťaž sociálnych inovácií

Pracovný program EIC 2023

Zverejnené 5.4.2023, slord