Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

12 krajín získa ďalších 15 kresiel v Európskom parlamente, medzi nimi aj SlovenskoVďaka novému legislatívnemu rozhodnutiu bude mať Slovensko v Európskom parlamente o jedného poslanca/poslankyňu viac.

Európsky parlament schválil rozhodnutie Európskej rady zvýšiť počet kresiel v Európskom parlamente na nasledujúce volebné obdobie zo 705 na 720. Návrh Európskej rady vychádzal zo správy Parlamentu z júna 2023, ktorou sa tento proces začal a ktorá bola vyvolaná demografickými zmenami v EÚ od volieb v roku 2019. Dodatočné kreslá sa rozdelia takto:

Belgicko +1 (22)

Dánsko +1 (15)

Írsko +1 (14)

Španielsko +2 (61)

Francúzsko +2 (81)

Lotyšsko +1 (9)

Holandsko +2 (31)

Rakúsko +1 (20)

Poľsko +1 (53)

Fínsko +1 (15)

Slovinsko +1 (9)

Slovensko +1 (15)

Parlament schválil legislatívne rozhodnutie 515 hlasmi za, 74 hlasmi proti a 44 poslancov sa zdržalo hlasovania. Nadchádzajúce voľby (6. – 9. júna 2024) sa uskutočnia s novým počtom kresiel v parlamente.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 22.09.2022, slord