Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

13. edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumuV dňoch 29. až 31. marca 2023 sa v Bruseli uskutočnila v poradí už trinásta edícia školenia pre projektových manažérov v oblasti výskumu organizovaná styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie z krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Školenia sa zúčastnilo 35 projektových manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Chorvátsku, Litve, Portugalsku a Slovinsku.

Účastníci absolvovali intenzívny trojdňový program, ktorý zahŕňal prezentácie rečníkov z generálnych riaditeľstiev a výkonných agentúr Európskej komisie, ako aj ďalších expertov so skúsenosťami z praxe. V rámci interaktívnych aktivít mali zároveň možnosť trénovať potrebné praktické zručnosti a budovať sieť profesionálnych kontaktov. To všetko so zameraním na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021-2027).

Obsah tréningu

Školenie sa pod oficiálnym názvom V4 Training for Research Project Managers koná dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň. Jeho hlavnou ambíciou je zvýšiť odborné kapacity projektových manažérov poskytnutím cielených informácií s pridanou hodnotou z Bruselu. Snaží sa predovšetkým rozšíriť ich povedomie o politickom kontexte európskeho výskumu a o programoch a iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program Horizont Európa, no sú preň vysoko relevantné.

Účastníci trinástej edície už tradične získali vedomosti napríklad o komitológii a systéme prípravy pracovných programov v programových výboroch Horizontu Európa. Oboznámili sa s postupmi Európskej komisie pri hodnotení projektov, postupmi pri uplatňovaní politík a iniciatív v oblasti otvorenej vedy, a tiež s tipmi a trikmi pre efektívne budovanie projektových konzorcií.

Nechýbala networkingová recepcia so zástupcami styčných kancelárií siete IGLO, zástupcami univerzít a ďalšími aktérmi vedy a výskumu pôsobiacimi v Bruseli. Priestory na prepojenie účastníkov a pozvaných hostí tentokrát poskytlo Stále zastúpenie Českej republiky pri EÚ.

Trinásta edícia školenia priniesla aj viacero noviniek. Medzi nimi prednášky o aktuálnej Politickej agende Európskeho výskumného priestoru (ERA), vrátane jej akcie č. 17 – Iniciatíva pre manažment výskumu, ktoré odzneli priamo z úst zástupcov generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie Európskej Komisie. Účastníci mali tiež prvýkrát možnosť zoznámiť sa s PM2 metodológiou projektového manažmentu a aspoň čiastočne si vyskúšať jej praktickú aplikáciu na vlastné projekty.

Vo vynovenom formáte prebehli interaktívne workshopy na rozvoj prezentačných zručností a výmenu osobných skúseností. Účastníci získali spätnú väzbu ku krátkej seba prezentácii a počas bohatej diskusie si vymenili príklady dobrej praxe projektového manažmentu v konkrétnych výskumných oblastiach, ako i naprieč odbormi a sektormi.

Celý PROGRAM školenia si môžete pozrieť TU.

Slovenské organizácie zastúpené medzi účastníkmi a účastníčkami 13. edície V4 tréningu:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.
  • Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
  • FunGlass – Trenčianska Univerzita A. Dubčeka
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • SEC Technologies

Nasledujúca edícia – jeseň 2023

Ďalšia edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumu sa bude konať na jeseň 2023. Jej náplň bude aktualizovaná podľa získanej spätnej väzby účastníkov aktuálnej edície.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a prihláste sa k odberu nášho mesačného newslettra, aby ste nezmeškali zverejnenie novej výzvy na podávanie prihlášok!

Podujatie spoluorganizujú:

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO)

Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO)

a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA).

Spoločným cieľom partnerov je zvyšovanie národnej účasti v európskych programoch pre výskum, vývoj a inovácie a zviditeľňovanie V4 regiónu v Bruseli.

Zverejnené 3.4.2023, slord