Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

14. edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumuV dňoch 8. až 10. novembra 2023 sa v Bruseli uskutočnila v poradí už štrnásta edícia tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumu organizovaná styčnými kanceláriami pre výskum a inovácie krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

Zaškolili sme 31 projektových manažérok a manažérov pôsobiacich na univerzitách a výskumných inštitúciách v krajinách: Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko,  Dánsko, Írsko, Nemecko, Slovinsko a Taliansko.

Účastníčky a účastníci absolvovali intenzívny trojdňový program s prezentáciami rečníčok a rečníkov z útvarov Európskej komisie ako aj ďalších expertiek a expertov so skúsenosťami z praxe. V rámci interaktívnych aktivít zároveň trénovali prenositeľné zručnosti a aktívne rozširovali sieť svojich profesionálnych kontaktov. To všetko so zameraním na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021-2027).

Obsah tréningu

Školenie sa pod oficiálnym názvom V4 Training for Research Project Managers koná dvakrát ročne, vždy na jar a na jeseň. Zameriava sa na rozšírenie povedomia o politickom kontexte európskeho výskumu a o iniciatívach, ktoré presahujú rámcový program, no sú preň vysoko relevantné.

Ani v rámci štrnástej edície nechýbali dôležité témy, ako:

 • predstavenie európskeho výskumno-inovačnom ekosystému
 • proces prípravy pracovných programov Horizontu Európa
 • postupy Európskej komisie pri hodnotení projektov
 • tipy a triky pre efektívne budovanie projektových konzorcií
 • organizácia a fungovanie projektových oddelení
 • medzinárodné iniciatívy prepájajúce a vzdelávajúce projektových manažérov v oblasti VaI

Oproti minulosti sme tentokrát ešte viac posilnili interaktívny rozmer školenia. Okrem praktických workshopov na rozvoj prezentačných zručností a výmenu dobrej praxe si účastníčky a účastníci vyskúšali prácu s analytickým nástrojom Horizon Dashboard a v základoch spoznali PM2 metodológiu projektového manažmentu používanú orgánmi Európskej komisie. Súčasťou programu bola tiež tradičná networkingová recepcia so zástupcami styčných kancelárií siete IGLO, zástupcami univerzít a ďalšími aktérmi vedy a výskumu pôsobiacimi v Bruseli.

Medzi účastníkmi a účastníčkami 14. edície tréningu mali zastúpenie:

 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Úrad Slovenskej akadémie vied
 • Národné lesnícke centrum
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Technická univerzita v Košiciach

Nasledujúca edícia – jar 2024

Ďalšia edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v oblasti výskumu sa bude konať na jar 2024. Jej náplň budeme aktualizovať podľa získanej spätnej väzby od účastníčok a účastníkov aktuálnej edície.

Sledujte nás na sociálnych sieťach a prihláste sa k odberu nášho mesačného newslettra, aby ste nezmeškali zverejnenie novej výzvy na podávanie prihlášok!

Podujatie spoluorganizujú:

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Styčná kancelária ČR pre vzdelávanie a výskum (CZELO)

Zastúpenie Národnej kancelárie Maďarska pre výskum, vývoj a inovácie v Bruseli (NRDIO)

a Styčná agentúra Poľskej akadémie vied (PolSCA).

Program 14. edície

Zverejnené 15.11.2023, slord