Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

2. európske misijné fórum EMIFDruhé európske misijné fórum bude organizovať Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) v rámci projektu TRAMI financovaného EÚ 7. marca 2024 v Bruseli.

Európske misijné fórum spojí všetky zainteresované strany a skupiny aktérov misií EÚ vrátane vládnych aktérov, občianskej spoločnosti, podnikov a sektora výskumu a inovácií, ktorým predstaví európsku misijnú sieť širšej verejnosti. Účastníci budú mať tak jedinečnú príležitosť dozvedieť sa aj o iných aktéroch misií EÚ mimo svojich obvyklých sietí.

Program Európskeho fóra misií sa zameriava na transformačný politický prístup misií EÚ: poskytuje platformu na výmenu informácií a vzájomnú interakciu s cieľom podporiť všetky zainteresované strany na európskej, vnútroštátnej a regionálnej úrovni pri úspešnom vykonávaní misií EÚ.

Viac informácií: Druhé európske misijné fórum+registrácia