Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

2 nové projekty pre Slovensko v rámci misie – Oceány, moria a vodyEurópska komisia 30. júna 2023 oznámila 18 nových projektov, ktoré dostanú viac ako 106 miliónov eur na misiu EÚ „Oceány, moria a vody“. Projekty združujú viac ako 370 príjemcov z 36 krajín vrátane MSP, výskumných inštitúcií, miestnych orgánov, škôl a podnikov. Budú zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní klimatickej neutrality a obnove prírody prostredníctvom ochrany a obnovy biodiverzity vo vodách, znižovania znečistenia, podpory udržateľného modrého hospodárstva a rozvoja európskeho digitálneho dvojčaťa oceánu. Do projektov sú zapojené všetky členské štáty EÚ, pričom sa realizujú akcie od Baltského a Severného mora cez Dunaj, Stredozemné more až po Atlantik.

Slovensko je zastúpené v nasledujúcich dvoch projektoch:

Viac informácií:

Zverejnené 6.7.2023, slord