Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

25 nových projektov podporených z Výskumného fondu pre uhlie a oceľEurópska únia podporila 25 nových projektov prispievajúcich k Európskej zelenej dohode v oblasti uhlia a ocele. Finančné prostriedky sú z Výskumného fondu pre uhlie a oceľ (Research Fund for Coal and Steel, RFCS) na základe otvorenej výzvy vyhlásenej v roku 2020.

Program RFCS zvyšuje svoje investície do riešenia klimatických a environmentálnych výziev v súlade s Európskou zelenou dohodou a Mechanizmom spravodlivej transformácie.

Maximálny príspevok EÚ na tieto nové projekty je približne 32 miliónov EUR. Projekty budú okrem iného pracovať na riešeniach pre:

  • modernizáciu uhoľných elektrární na alternatívne palivá;
  • vypracovanie nových hospodárskych stratégií pre regióny ťažiace uhlie v prechodnom období;
  • znižovanie emisií z výroby ocele;
  • hľadanie ocele s veľmi nízkymi emisiami uhlíka pre budovy;
  • optimalizácia procesov výroby ocele.

Projekty sú výsledkom výzvy na predkladanie návrhov RFCS 2020, ktorá bola uzavretá 15. septembra 2020. Európska komisia dostala 142 návrhov.

Projekty boli vybrané pomocou hodnotenia, ktoré viedla Európska komisia s podporou externých expertov. Európska komisia prijala 9. júla 2021 rozhodnutie o udelení grantov a Výkonná agentúra EK pre výskum (REA) už podpísala všetky granty.

Celý článok a zoznam financovaných projektov si môžete pozrieť tu.

Viac informácií o financovaných projektoch bude zverejnených na webovej stránke RFCS.

Otvorená výzva RFCS na rok 2021

Ak plánujete výskumný projekt zameraný na nízkoemisnú výrobu ocele alebo uhoľné regióny v prechodnom období, môžete v súčasnosti požiadať o financovanie z prostriedkov EÚ v rámci Výskumného fondu pre uhlie a oceľ. V súčasnosti je otvorená výzva RFCS na rok 2021; uzávierka je 22. septembra 2021.

Viac informácií o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ.

Zverejnené 18.8.2021, slord