Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

30 rokov inovácií na SlovenskuSlovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) svojou správou mapuje slovenskú cestu digitálnych inovácií počas 30 rokov jej samostatnej existenciiponúka víziu toho, kam by budúci vývoj mal smerovať. Michal Kardoš, výkonný riaditeľ SAPIE konštatuje, že počas uplynulých troch desaťročí sa Slovensko vyvinulo z krajiny, ktorú bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová v roku 1997 označila za “čiernu dieru Európy” na krajinu, ktorá je konkurencieschopná vďaka vzdelanej pracovnej sile a od roku 2007 je najväčším svetovým výrobcom automobilov na obyvateľa.

Startupy

Slovenská startupová scéna sa vyvíja sa každým rokom prináša viac a viac inšpiratívnych príbehov. Napriek tomu, že je malá sa čoraz viac startupov snaží o globálny presah.

Takéto úspešné príbehy sa na anglickej verzii našej stránke a sociálnych sieťach snažíme zviditeľniť pod #SKstartUP.

V záujme dosiahnuť čo najväčší potenciál sa však Slovensko nemôže spoliehať iba na talenty alebo kreativitu, ale celý ekosystém musí byť viac prepojený s cieľom prilákať viac talentov. Za inovatívne Slovensko je príkladom platformy, kde sa dá tento ekosystém urobiť efektívnym.

E-commerce

Pandémia Covid-19 prispela k tomu, že rast digitalizácie na Slovensku prebieha rýchlejšie, pretože firmy boli prinútené prispôsobiť ich stratégiu. Slovenský trh s e-obchodom čelí výzvam rozšíriť svoju zákaznícku základňu do zahraničia.

Digitálne zručnosti

Slovensko bolo vyhodnotené OECD ako najviac zraniteľným z hľadiska potenciálnej straty pracovných miest v dôsledku automatizácie a transformácie priemyslu 4.0. Aby zostalo konkurencieschopné, musí transformovať ekonomiku aby bola viac diverzifikovaná, odolná a digitálna so zameraním na výskum a celoživotné vzdelávanie.

Inteligentné mestá

Koncept smart cities ponúka udržateľné riešenia výziev založených na lepšom použití digitálnych technológií a výsledných dát. Najväčšou výzvou k tomu, aby slovenské mestá boli úspešnými bude celková stratégia, oboznámenie sa s dostupnými možnosťami a nasledovanie osvedčených postupov iných miest.

Kyberbezpečnosť

Kybernetické hrozby predstavujú obrovský risk ako pre súkromné, tak i verejné organizácie. Táto téma je na Slovensku úzko spojená s firmou ESET, ktorá je jasným príkladom digitálnej firmy dosahujúcej globálny úspech.

Odliv mozgov je nepochybne vážnym problémom, pretože 17% slovenských študentov sa každoročne rozhodne študovať za hranicami. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a pracovníčok je citeľný práve v oblasti kyberbezpečnosti, kde je veľký i globálny dopyt.

Umelá inteligencia

Implementácia AI otvára možnosti ako zjednodušiť náš život, no cena za tento komfort leží v ťažkosti predvídania dopadov umelej inteligencie. KInITHOPERO sú organizácie, ktoré sa snažia poskytnúť využitie AI pre firmy k ich inovatívnosti a úspechu s ohľadom na zodpovedný prístup k tejto technológií.

Viac informácií :

Zverejnené : 9. 6. 2023, slord