Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako financovať svoju sociálnu inováciu: príručka pre začínajúcich inovátorovDňa 26. augusta 2021 bola vydaná nová príručka, ktorá pomáha začínajúcim inovátorom získať finančné prostriedky pre svoje sociálne inovácie.

Bezplatná príručka záujemcov o inovácie prevedie všetkými krokmi, od položenia základov, spôsobu prístupu k financovaniu, nástrojov a poskytovateľov financovania v ranom štádiu, konkrétnych možností financovania EÚ až po ďalšie kroky po získaní finančných prostriedkov.

Sociálne inovácie sú nové, efektívnejšie, udržateľnejšie a spravodlivejšie riešenia spoločenských problémov oproti už zaužívaným riešeniam. Môžu zahŕňať vytváranie nových produktov, služieb, zavádzanie technológii, ale aj zmenu nastavených pravidiel,  či vytvorenie nových rolí v spoločenskom systéme.

Hlavné oblasti sociálnych inovácií sú:

  • Zdravie populácie,
  • Vzdelávanie a ľudský rozvoj,
  • Sociálna mobilita a inklúzia,
  • Služby v nezamestnanosti,
  • Podpora podnikania,
  • Životné prostredie a rozvoj regiónov,
  • Kultúra, kreativita, rozvoj komunít,
  • Efektívna verejná správa,
  • Rozvoj technológií,
  • Kvalita života a finančná gramotnosť.

Príručku vydala Európska súťaž v oblasti sociálnych inovácií (European Social Innovation Competition) v rámci Európskej komisie s podporou Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC).

Celý článok nájdete na tomto odkaze.

Viac o tejto príručke a odkaz na jej stiahnutie nájdete tu.

Zverejnené 2.9.2021, slord