Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuality a zistenia Spoločného výskumného centra týkajúce sa SlovenskaSpoločné výskumné centrum (JRC) vydáva pravidelne publikáciu s názvom „Science Flash for You“ (Aktuálne vedecké spravodajstvo pre vás), ktorá sumarizuje výskumné aktivity centra v oblasti vedy a znalostí týkajúce sa jednotlivých členských štátov. Tento raz sa zameriava na slovenskú územnú osamelosť, stratégiu pre biohospodárstvo, extrémne sucho, pestovanie plodín, obdobie požiarov v roku 2021spoluprácu na inkluzívnom vzdelávaní.

Územné rozdiely a územná osamelosť na Slovensku

Nová správa JRC „Nové perspektívy o územných rozdieloch“ hovorí o územných rozdieloch a „osamelých“ miestach, ktoré vznikajú ako dôsledok nedostatočných miestnych služieb, nedostatočnou prístupnosťou a prepojiteľnosťou. Podľa správy sa v Európe nachádza okolo 1200 takýchto lokalít, pričom Slovensko je jednou z krajín EÚ s najvyššou intenzitou územnej osamelosti. V týchto oblastiach je možné pozorovať vyľudňovanie, nízku rozmanitosť služieb či dokonca chudobu v oblasti mobility a znevýhodnených skupín.

Stratégie pre biohospodárstvo

Ďalšia štúdia JRC s názvom „Rozvoj stratégie pre biohospodárstvo v regiónoch EÚ“ mapuje pokrok v oblasti biohospodárstva na regionálnej úrovni. Slovensko na vnútroštátnej úrovni pre túto oblasť nemá zavedenú stratégiu. Akuálne však Ministerstvo pôdohospodárstva SR pripravuje akčný plán na prípravu stratégie v rámci iniciatívy BIOEAST, združujúcej krajiny strednej a východnej Európy. Na úrovni regiónov prijalo päť slovenských krajov stratégie pre biohospodárstvo – Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky a Košický. Takéto regionálne stratégiekľúčové pre celkové zlepšenie životných podmienok nie len vo vidieckych oblastiach, prispievajú aj k zelenej a spravodlivej transformácii podľa Európskej zelenej dohody.

Spolupráca na inkluzívnom vzdelávaní

Iniciatíva JRC INNO4DIV má za cieľ posilniť inkluzívne vzdelávanie  a snaží sa riešiť nedostatok medzikultúrnych kompetencií učiteľov pri zvyšujúcej sa rozmanitosti v triedach. Súčasťou iniciatívy je aj projekt „Stories to Move“, kde spolupracujú slovenskí učitelia s kolegami z Nemecka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Španielska, Holandska a Ukrajiny na vytvorení online kurzu kontinuálneho profesionálneho rozvoja pre učiteľov z celej Európy.

dopade extrémneho sucha a jeho aktuálneho stavu  nie len na Slovensku, bulletine MARS poskytujúcom informácie o podmienkach na pestovanie plodín a o období požiarov na Slovensku v roku 2021 sa môžete dočítať viac TU.

Zverejnené 21.10.2022