Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizácia často kladených otázok na platforme ERA CoronaPlatforma ERA Corona v rámci portálu Funding & Tenders je miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020.

FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané
rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT
Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a
sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020. Sekcia
FAQ je pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.

Najnovšie Európska komisia aktualizovala sekciu o dva nové články odpovedajúce na otázky:

1. Prispeje EÚ na platy výskumných pracovníkov pracujúcich v rámci
programu Horizont 2020 po dobu, keď nemohli pracovať v dôsledku
opatrení na obmedzenie šírenia COVID-19?

Otázka adresuje riadenie osobných
nákladov v prípade, kedy pracovníci nemajú možnosť práce z domu, avšak
musí im byť vyplácaný ich príjem. Pre niektoré projekty bola táto
záležitosť problematická, keďže za normálnych okolností nebolo možné
tieto náklady vykazovať ako náklad hradený z prostriedkov EÚ. Článok
uvádza, že bude možné tento pracovný čas vykázať ako absenciu
z výnimočných dôvodov. Celá odpoveď TU.

2. Ako môžu príjemcovia v dôsledku vypuknutia ochorenia COVID-19
riešiť možné oneskorenia pri dokončovaní projektových úloh, aby bolo
konzorcium schopné predložiť záverečnú správu a prijať finančné
prostriedky?

Príjemcovia musia prijať kroky v závislosti od toho, či už presiahli alebo nie 90% grantu, na ktorý mali nárok. Celá odpoveď TU.

Návod kde hľadať centralizované informácie o európskom výskume a inováciách v čase koronavírusu nájdete tu.