Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizácia opatrení ERC na zabezpečenie kontinuity činnosti počas pandémieEurópska rada pre výskum (ERC) zverejnila aktualizáciu opatrení na zabezpečenie kontinuity svojej činnosti, ktoré prijíma s cieľom zabezpečiť jej plnú funkčnosť počas pandémie pri dodržaní bezpečnostných požiadaviek.

Medzi tieto opatrenia patria:

• Hodnotenia na diaľku spustené od marca 2020: ERC v súčasnosti neočakáva žiadne oneskorenia v nadchádzajúcich hodnoteniach.

• Odloženie spustenia projektu alebo predĺženie jeho trvania: Príjemcovia môžu požiadať o vhodné predĺženie alebo posunutie dátumu začatia akcie v súlade s pravidlami rámcového programu.

• Preorientovanie prebiehajúcich projektov na COVID-19: Granty ERC umožňujú výskumným pracovníkom upravovať svoje projekty za predpokladu, že zmeny sú vedecky opodstatnené a vo veľkej miere zodpovedajú pôvodným cieľom návrhov.

• Flexibilita pri práci na diaľku a časové záväzky v súvislosti s oprávnenosťou osobných nákladov.

• Maximálna výška grantu: ERC poukazuje na to, že napriek rôznym opatreniam na flexibilitu, finančný príspevok EÚ na daný projekt nie je možné zvýšiť.

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.