Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizácia: Účasť Švajčiarska v programe Horizon Europe a súvisiacich programoch a iniciatívachŠtátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie Švajčiarska (SERI), ktorý poskytuje pravidelné informácie o účasti Švajčiarska v rámcových programoch EÚ pre výskum a inovácie, vydal aktualizovaného sprievodcu k účasti Švajčiarska v programe Horizon Europe a súvisiacich programoch a iniciatívach.

Švajčiarsko sa bude považovať za nepridruženú tretiu krajinu pre predkladanie projektových návrhov v programe Horizon Europe a iných súvisiacich programoch a iniciatívach. Tento štatút sa môže kedykoľvek zmeniť, ale teraz platí pre všetky výzvy s identifikátorom 2021 (čo znamená, že v identifikátore výzvy na Funding&Tenders portáli je uvedený rok 2021).

Švajčiarsko sa bude považovať za nepridruženú tretiu krajinu aj pre program Euratom a Digitálna Európa. Okrem toho EÚ nepovažuje Švajčiarsko za štát, ktorý sa podieľa na výstavbe medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora ITER.

Štatút znamená, že sa švajčiarski partneri môžu stále zúčastňovať na približne 2/3 programu Horizon Europe a najmä na väčšine kolaboratívnych projektov. Švajčiarsky projektový partner nebude financovaný Európskou komisiou, ale zo strany SERI.

Spolková Rada (Švajčiarska) je naďalej odhodlaná splniť svoj cieľ, ktorým je plné pridruženie k programu Horizon Europe a k ďalším súvisiacim programom a iniciatívam čo najskôr.

Potrebujete poznať detaily? Celého sprievodcu si môžete stiahnuť tu.

Zverejnené 8.9.2021, aktualizované 7.10.2021, slord