Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaná investičná príručka fondu EIC pre schému Accelerator 

Európska inovačná rada (EIC) nedávno revidovala investičné smernice svojho fondu s cieľom lepšie podporiť rast startupov a malých a stredných podnikov (MSP) a zároveň prilákať väčší záujem investorov. V týchto aktualizovaných usmerneniach sa stanovujú jasné kritériá pre investovanie a deinvestovanie, rozširuje sa definícia kvalifikovaných investorov a zavádzajú sa nové investičné scenáre, ako sú follow-on investície a exit.

Fond EIC bol zriadený v júni 2020 a slúži ako investičný nástroj Európskej inovačnej rady. Do roku 2024 dal zelenú približne 350 investíciám do špičkových európskych spoločností v celkovej výške 2 miliardy eur. Len v roku 2023 fond EIC sprostredkoval viac ako 100 investičných kôl, pričom spolupracoval s ďalšími 280 investormi, ktorí pridali 1,2 miliardy eur, čím sa významne zvýšil vplyv investícií fondu EIC viac ako 3,5-násobne.

 

Viac informácií

EIC Fund Investment Guidelines

 

Zverejnené 16.05.2024, slord