Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaná organizačná schéma Generálneho riaditeľstva EK pre výskum a inovácieEurópska komisia zverejnila novú verziu organizačnej schémy Generálneho riaditeľstva EK pre výskum a inovácie, ktorá je v platnosti od 1. apríla 2021.

Štruktúra odráža hlavné politické témy pre nasledujúce roky. Reorganizáciu GR pre výskum a inovácie sprevádza nová štruktúra a nové rozdelenie úloh pre výkonné agentúry v programovom období na roky 2021 – 2027.

Novú organizačnú štruktúru nájdete tu.

Viac informácií o novej štruktúre a rozdelení úloh výkonných agentúrach EK nájdete v našom článku tu.

Zdroj: Európska komisia, zverejnené 12.4.2021, slord