Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne výsledky SME Instrument pre fázu 1 (september 2014) a fázu 2 (október 2014)Výsledky pre SME Instrumentu pre fázu 1 (uzávierka 24.9.2014)

 

EK vybrala ďalších 199 záujemcov o čerpanie podpory v rámci SME Instrument-u pre fázu 1.

Termín uzávierky bol 24.9.2014 a do jej ukončenia EK obdržala viac ako 1900 návrhov. Z nich sa,  počas hodnotenia, dostalo nad hranicu 237 projektov, z kotrých bolo 178 projektov (75%) vybraných pre financovanie fázy 1.

Podľa úspešnosti sa na prvé miesto zaradili krajiny ako Španielsko (71 projektov), Taliansko (58) a UK (46)

 

Výsledky pre SME Instrumentu pre fázu 2 (uzávierka 9.10.2014)

 

Zo septembrovej uzávierky bolo pre fázu 2 vybraných 78 SME z 18 krajín, ktoré každé obdrží financovanie do 2,5mil. Eur. Výniumku tvoria projekty z oblasti zdravotníctva, ktré sú podporené sumou až do 5 mil. Eur. Súčasťou podpory je aj business coaching v trvaní 12 dní pre každý podporený projekt.

EK pre fázu 2 SME Instrument-u dostala 580 žiadostí v ktorých sa podielalo 785 SME subjektov. Z ních potom 132 projektov splnilo predstavy hodnotiteľov a 59% (78 projektov) bolo vybrtaných pre ďalšie financovanie.

 

 

Podrobnosti, vrátane zoznamu podporených projektov pre obe fázy SME Instumentu nájdete na týchto stránkach.