Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Albánsko zavŕšilo asociáciu krajín západného Balkánu k Horizontu EurópaEvis Kushi, ministerka školstva a športu Albánska, podpísala spolu s Mariyou Gabriel, komisárkou pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, asociačnú dohodu Albánska k programu Horizont Európa. Jedná sa o dôležitý míľnik pre užšiu spoluprácu v oblasti výskumu a inovácii so západným Balkánom.

Výskumní pracovníci, inovátori a výskumné subjekty so sídlom v regióne západného Balkánu sa tak teraz môžu plne zúčastňovať na programe EÚ v hodnote 95,5 miliardy EUR za rovnakých podmienok ako subjekty z členských štátov EÚ. To im umožní podieľať sa na príprave projektov, technológií a realizácii výskumných a inovačných činností, ktoré prispejú k riešeniu globálnych výziev.

Proces asociácie krajín mimo EÚ k programu podporuje „globálny prístup k výskumu a inováciám a opätovne potvrdzuje záväzok Európy dosiahnuť úroveň globálnej prístupnosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, sústredenie prostriedkov na zrýchlenie vedeckého pokroku a rozvoj životaschopných inovačných ekosystémov.

Pozadím predmetného kroku je fakt, že Albánsko a ostatné štáty západného Balkánu boli plne asociované aj k predošlým rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ako napríklad 8. rámcový program Horizont 2020. Samotné Albánsko bolo úspešnou krajinou vo viacerých oblastiach. Samotné pridruženie je v súlade s dlhodobou stratégiou programu pre západný Balkán v oblasti inovácií, výskumu, vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.

Celú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií:

Zverejnené 16.2.2022, slord