Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aliancia Ulysseus prezentovala v Bruseli svoju víziu a inovačný ekosystémRektori partnerských univerzít aliancie Ulysseus predstavili na tlačovej konferencii v piatok 16. decembra 2022 v Bruseli dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora). Tlačová konferencia bola súčasťou  jednodňového podujatia (Open Event) organizovaného pod názvom „Príspevok iniciatívy Európskych univerzít k Európskej stratégii pre univerzity, novej Európskej inovačnej agende a inováciami podporovanej regionálnej transformácii“, ktoré Ulysseus pripravil s cieľom priblížiť svojej inovačný ekosystém a víziu pre pokračovanie v ďalšom období.

Pozrite si záznam z Youtube.

Ďalšia časť podujatia bola venovaná predstaveniu vízie aliancie Ulysseus, ktorú uviedla Carmen Vargas (generálna manažérka projektu). Ulysseus má víziu vybudovať silnú a vzájomne prepojenú alianciu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania smerujúcu za spoločným cieľom. Práve preto je rozšírenie o nových členov pre Ulysseus dôležité a zásadné. Prichádzajúci noví členovia môžu, vďaka širokému záberu svoju vzdelávacích a výskumných aktivít, významne doplniť a rozšíriť Ulysseus inovačný ekosystém. S plným zapojením nových členov počíta Ulysseus v ďalšom období. V súčasnosti pracuje Ulysseus na príprave nadväzujúceho projektu pre pokračovanie svojej činnosti na ďalšie štyri roky (2023 – 2027).

Pozrite si záznam z Youtube.

Prvý diskusný stôl bol venovaný téme ako dokáže iniciatíva Európskych univerzít prispieť k napĺňaniu aktuálnych európskych vzdelávacích a inovačných stratégií (Európskej stratégii pre univerzity a k novej Európskej inovačnej agende). Diskusný stôl viedol Fulvio Mastrogiovanni (Univerzita v Janove) a jeho účastníkmi boli Ioana Dewandeler (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru), Stephane Berghmans (European University Association), Jeanick Briswalter (Univerzita Cote d’Azur) a Siegfried Walch (MCI | The Entrepreneurial School®).

Počas druhého diskusného stola sa venovali diskutujúci problematike úlohy univerzít v regionálnych inovačných ekosystémoch, akým spôsobom môžu univerzity akcelerovať a podporiť rast týchto ekosystémov. Diskusný stôl moderoval Koen Jonkers (Joint Research Center) a zúčastnili sa ho Thomas Wobben (European Committee of the Regions), Astrid Hannes (European Regions Research and Innovation Network), Ingrid Rigler (Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru), Miina Hiilos (Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia), Peter Džupka (Technická univerzita v Košiciach) a Valentina Costa (Univerzita v Janove).

Pozrite si záznam z YouTube.

Technickú univerzitu v Košiciach reprezentovala delegácia vedená Radovanom Hudákom (prorektor pre medzinárodné vzťahy a mobilitu) a zúčastnili sa jej Michal Šoltés (člen Ulysseus Governing Council), František Jakab (koordinátor Ulysseus inovačného hubu pri TUKE), Peter Džupka (koordinátor Ulysseus WP3), Marianna Siničáková (Ulysseus WP3) a Natália Vašková (členka Ulysseus Governing Council).

Aliancia európskych univerzít Ulysseus

Aliancia Ulysseus, jedna zo 44 európskych univerzít vybraných Európskou komisiou za univerzity budúcnosti, otvára možnosti pre študentov, učiteľov a výskumníkov z partnerských univerzít pre ich vzdelávanie, vzájomné mobility a nové špičkové výskumné projekty  Aliancia vznikla v roku 2020 a jej členmi sú Univerzita v  Seville (Španielsko, koordinátor aliancie), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Côte d’Azur (Francúzsko), Technická univerzita v Košiciach, univerzita MCI | The Entrepreneurial School® (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko). Aktuálne sa Ulysseus rozširuje o dvoch nových členov: Univerzitu v Münsteri (Nemecko) a Univerzitu Čierna Hora (Čierna Hora).

Ďalšie informácie o európskej univerzite Ulysseus: www.ulysseus.eu

Ďalšie informácie o podujatí Ulysseus Open Event (16. december 2022, Brusel): https://ulysseus.eu/events/open-event-brussels/

Súvisiaci článok:

Zdroj: Tlačová správa UVP Technikom, zverejnené 31.1.2023, slord