Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Alokácia štátnych rozpočtov krajín EÚ na výskum a vývoj v roku 2020Európsky štatistický úrad EUROSTAT priniesol správu o alokácií štátnych rozpočtov krajín EÚ na výskum a vývoj.

V roku 2020 dosiahli celkové alokácie štátneho rozpočtu na výskum a vývoj (GBARD) v celej EÚ sumu 100 786 miliónov EUR, čo zodpovedá 0,8% celkovému hrubému domácemu produktu. Tieto informácie pochádzajú z údajov o alokácii štátneho rozpočtu na výskum a vývoj, ktoré zverejnil Eurostat dňa 15.9.2021.

V roku 2020 bola priemerná suma zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj na úrovni EÚ 225 EUR na osobu, čo je nárast o 22% v porovnaní s rokom 2010, kedy suma predstavovala výšku 184 EUR na osobu. Najvyššie alokácie boli zaznamenané v Luxembursku (648 EUR na osobu), Dánsku (519 EUR) a Nemecku (443 EUR).

Na druhej strane, krajiny EÚ s najnižším rozpočtom na výskum a vývoj na osobu boli Rumunsko (15 EUR na osobu), Bulharsko (21 EUR), Maďarsko (39 EUR) a Lotyšsko (42 EUR).

Zo slovenského štátneho rozpočtu na výskum a vývoj bolo v roku 2020 alokovaných 66 EUR na osobu.

Za posledné desaťročie boli najväčšie percentuálne prírastky alokácií vládneho rozpočtu na výskum a vývoj na € na osobu zaznamenané v Lotyšsku (zo 14 EUR v roku 2010 na 42 EUR v roku 2020), Grécku (od 62 EUR do 148 EUR) a Estónsku (od EUR 77 až 141 EUR).

Naopak, tieto alokácie sa znížili v Portugalsku (z 92 EUR v roku 2010 na 71 EUR v roku 2020), Španielsku (zo 179 EUR na 144 EUR), Rumunsku (zo 17 EUR na 15 EUR), Francúzsku (z 253 EUR na 235 EUR) , Írsku (od 181 € do 175 €) a Fínsku (od 387 € do 373 €).

Viac informácií je uvedených webovej stránke EUROSTAT.

Zdroj: Eurostat, zverejnené 5.10.2021, slord