Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Analýza dunajskej startup scényTáto správa sa zameriava na dunajský región tvorený 14timi štátmi a snaží sa identifikovať, tzv. „IT“ faktor, alebo inými slovami faktor úspechu startupov v regióne a zároveň poskytnúť prehľad jeho kľúčových trendov a skrytého potenciálu. Naša kancelária si pre vás nižšie pripravila krátke zhrnutie hlavných zistení relevantných pre Slovensko.

TOP 100 startupov, ktoré sa oplatí sledovať

Analýza 100 najlepších startupov v Dunajskom regióne podľa rebríčka Dealroom Signal ukazuje, že prevládajúcimi odvetviami sú: podnikový softvér, fintech, a doprava. Skutočnosť, že doprava patrí prvej trojky zdôrazňuje význam regiónu ako dopravného uzla.

V tomto zozname sa umiestnili až 3 startupy zo Slovenska:

Investičná mapa na rok 2022 vykazuje kumulatívny objem investícií do regiónu vo výške 6,4 miliardy EUR. Z údajov vyplýva, že najvýkonnejšími odvetviami v regióne z hľadiska investícií je na prvom mieste je odvetvie dopravy (1,9 mld. EUR), za ktorým nasleduje energetika (757 mil. EUR), zdravotníctvo (607 mil. EUR), robotika (436 mil. EUR) a potravinárstvo (379 mil. EUR).

V rámci TOP 10 startupov v oblasti robotiky má Slovensko takisto jedného zástupcu v podobe:

Z výsledkov vyplýva, že deväť z desiatich začínajúcich podnikov v piatich hlavných priemyselných odvetviach podunajskej oblasti majú svoje sídlia v rámci regiónu, čo naznačuje silnú tendenciu popredných spoločností udržiavať v tejto oblasti.

Investície

Hoci v rokoch 2019 až 2020 došlo k miernemu poklesu investícií do rizikového kapitálu, tento trend sa rýchlo obrátil a v roku 2021 zaznamenal podunajský región exponenciálny nárast investícií vo výške 8,3 miliardy EUR, čo predstavuje takmer dvojnásobný exponenciálny nárast. Pozoruhodné je, že podstatná časť investícií v roku 2021 vo výške 3,4 miliardy EUR pochádzala výlučne zo Spojených štátov amerických.

Po preskúmaní rodového zloženia zakladateľov v rámci piatich hlavných priemyselných odvetví (doprava, energetika, potravinárstvo, zdravotníctvo, robotika) v regióne, 97 % preskúmaných startupov bolo výlučne založených alebo spoluzaložených aspoň jedným mužom.

Univerzity ako podnikateľské továrne

Napriek tomu, že dunajský región čelí problému odlivu mozgov, môže sa pochváliť vlastnými podnikateľskými továrňami. 14 sa nachádza v regióne a prispeli k vzniku 158 zakladateľov, čo predstavuje takmer tretinu všetkých zakladateľov v TOP 100 rebríčku. Ekonomická univerzita v Bratislave je jednou z nich a umiestnila na skvelom 10. mieste z celého regiónu.

„IT“ faktor

Správa zdôrazňuje, že dunajský región je vďaka svojim silným základom v oblasti výroby, energetiky a poľnohospodárstva vhodný na zavádzanie technológií novej generácie, ako je napríklad priemysel 5.0. Prítomnosť mladého, technicky zdatného obyvateľstva a zameranie na vzdelávanie a rozvoj digitálnych zručností vytvárajú priaznivé prostredie na zavádzanie najmodernejších technológií, ako sú automatizácia, umelá inteligencia, internet vecí a analýza údajov. Okrem toho strategická geografická poloha regiónu ako hlavnej obchodnej trasy uľahčuje cezhraničnú spoluprácu a výmenu poznatkov.

Celú správu si môžete prečítať na tomto odkaze.

Zverejnené 3.8.2023, slord