Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Anjelskí investori v strednej a východnej Európe sú napriek výzvam optimistickíNapriek tomu, že anjelskí investori v strednej a východnej Európe zápasia s hospodárskym spomalením a znepokojivým scenárom, ktorý vytvorila vojna na Ukrajine, vykazujú odolnosť a pozitívny výhľad do budúcnosti. Táto nečakaná dynamika prichádza v čase, keď sa v regióne rýchlo rozvíjajú startupy a títo anjelskí investori sa ocitajú v oblastiach mimo ich bežnej silnej stránky, ktorou sú digitálne inovácie.

Segment anjelských investícií v strednej a východnej Európe v počiatočnom štádiu, ale rastie pôsobivým tempom. S pribúdajúcimi jednotlivcami, ktorí sa púšťajú do tejto sféry, dochádza k pozoruhodnej profesionalizácii sektora.

Napriek nedávnym nepriaznivým udalostiam sú rozvíjajúce sa ekonomiky lukratívnou pôdou pre anjelských investorov, aj keď sú ich investície skromné. Stredná a východná Európa je v období rozkvetu anjelských investícií. S nadbytkom startupov a relatívne nízkou konkurenciou rizikových fondov sa zdá, že prostredie je pre investorov zrelé.

Investori takisto zaznamenali zlepšenie kvality startupov. Tento nárast kvality tiež znamená, že anjelskí investori musia občas odmietnuť niektoré sľubné príležitosti. V súvislosti s hospodárskymi problémami sú pre investorov mimoriadne atraktívni miestni zakladatelia, ktorí sú známi svojou odvahou a odolnosťou v ťažkých časoch.

V turbulentných časoch investori radšej podporujú existujúce úspešné startupy, než aby sa púšťali do nových. Takáto obozretnosť môže v blízkej budúcnosti ovplyvniť ekosystém startupov. Existuje obava, že potenciálni podnikatelia by mohli uprednostniť stabilitu bežných zamestnaní pred nepredvídateľnosťou startupov.

Aby región strednej a východnej Európy skutočne prekvital, je potrebná väčšia podpora anjelských investorov prostredníctvom rôznych platforiem, spojená s medziregionálnou spoluprácou. Takéto iniciatívy a spolupráca môžu oživiť celý ekosystém a zabezpečiť, aby región strednej a východnej Európy zostal atraktívnym centrom pre startupy aj investorov.

Meniaca sa tvár startupov

Je zaujímavé, že v ekosystémoch strednej a východnej Európy, ktoré v minulosti inklinovali k digitálnym spoločnostiam, dochádza k odklonu. Napríklad v Rumunsku je vidieť množstvo podnikových softvérových spoločností a spoločností založených na softvéri ako službe (SaaS). Obzor sa však rozširuje so vznikom startupov v oblasti udržateľnosti a zelených technológií. Nina Dremeljová zo slovinskej organizácie Business Angels zaznamenáva robustnú ponuku najmä v oblasti energetiky, pokročilých materiálov, umelej inteligencie a biotechnológií.

Akceptácia investícií do deep-tech technológií sa v jednotlivých regiónoch líši. Zatiaľ čo Rumunsko sa zdá byť otvorené vďaka množstvu technicky zdatných investorov, Slovinsko a Chorvátsko majú naďalej pochybnosti. Tieto technológie považujú za zložité, s dlhším časom uvedenia na trh, hoci potenciálne výnosy by mohli byť obrovské.

V súčasnosti sa vyvíja úsilie o ďalšie posilnenie ekosystému. V Slovinsku a Chorvátsku sa fond rizikového kapitálu Vesna, ktorý podporuje Európsky investičný fond, zameriava na podporu investícií do hlbokých technológií. Tento fond, ktorý bude fungovať do roku 2024, bude uprednostňovať inovácie v ranom štádiu s dôrazom na spinouts.

Spoločné výskumné centrum zverejnilo výsledky prieskumu horizontu, ktorý bol uskutočnený na podporu portfólio manažérov v Európskej rade pre inovácie. Cieľom bolo analyzovať vznikajúci výskum, technológie alebo trendy na okraji hlavného prúdu a poukázať na možnosti investovania. Medzi sledované oblasti patrili: vesmírne systémy a technológie, kvantové technológie, poľnohospodárstvo a potraviny, solárne palivá a chemikálie, zodpovedná elektronika a architektúra, inžinierstvo a stavebníctvo. Správa tiež identifikuje hnacie sily, faktory a bariéry vývoja a prijatia technológií, ktoré by mohli byť podkladom pre ďalšie štúdie a politické iniciatívy zamerané na budúcnosť.

Viac informácií

Zverejnené 19.10.2023, slord