Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Belgicko preberá predsedníctvo Rady EÚBelgické kráľovstvo 1. januára 2024 prevzalo od Španielska predsedníctvo Rady EÚ na nasledujúcich šesť mesiacov. Belgicko je tak už druhou krajinou z predsedníckeho tria, ktoré dopĺňa okrem Španielska aj Maďarsko. Ich spoločné priority sú zhodné zo šiestimi tematickými celkami, ktorým sa Belgicko plánuje intenzívne venovať:

 • Obrana právneho štátu, demokracie a jednoty;
 • Posilňovanie našej konkurencieschopnosti;
 • Snaha o ekologickú a spravodlivú transformáciu;
 • Snaha o ekologickú a spravodlivú transformáciu;
 • Ochrana ľudí a hraníc;
 • Podpora globálnej Európy;

V oblasti výskumu a inovácií sa belgické predsedníctvo zameria na tri priority:

 • Posilnenie otvorenej strategickej autonómie;

  • v tomto kontexte budú prijaté Odporúčania Rady týkajúce sa bezpečnosti výskumu;

 • Valorizácia vedeckých výsledkov;

  • k tejto téme budú pripravené Závery Rady o zhodnocovaní znalostí ako nástroji odolnej reindustrializácie a otvorenej strategickej autonómie v Európe;

 • Posilnenie postavenia výskumu a inovácií v spoločnosti;

  • k tejto téme budú takisto pripravene Závery Rady;

Belgicko plánuje prijať doplnenie regulácie zaoberajúcej sa sieťou európskych vysokovýkonných počítačov EUROHPC, ktoré sa bude venovať AI a najmä umožní prístup startupov a MSP venujúcich sa AI k ich výpočtovému výkonu.

Neúplný zoznam hlavných podujatí s relevanciou pre vedu, výskum a inovácie:

Administratívne usporiadanie Belgického kráľovstva je veľmi komplikované, nakoľko každá z administratívnych jednotiek (región, komunita, federálna úroveň) je zodpovedná za inú časť portfólia výskumu a inovácií. Na základe pravidiel rotácie bude predsedníctvo v Rade zastúpené valónskymi regionálnymi ministrami. Ak by ste sa o tejto téme chceli dozvedieť viac, prezentáciu programu belgického predsedníctva si môžete stiahnuť na tejto stránke. Viac informácií o belgickom predsedníctve ako aj zoznam podujatí nájdete na ich oficiálnej stránke.

Zverejnené 3.1.2024, slord