Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Bezpečná spoločnosť 2024: Brokerage event pre Klaster 3 v IstanbuleCieľom tohto podujatia je spojiť členské štáty EÚ a pridružené krajiny a podporiť spoluprácu v oblasti výskumu civilnej bezpečnosti vo veľkom meradle. Účastníci získajú nielen cenné poznatky o výzvach Klastra 3 Horizontu Európa: Občianska bezpečnosť pre spoločnosť 2024, ale budú mať aj príležitosť vytvoriť konzorciá a zapojiť sa do osobného networkingu.

Pozvané sú policajné orgány, subjekty prvej reakcie, výskumné inštitúcie, univerzity, malé a stredné podniky alebo aj spoločnosti pracujúce v oblasti civilnej bezpečnosti.

Program zahŕňa témy

  • Boj proti trestnej činnosti a terorizmu (vrátane organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminality)
  • Riadenie hraníc (vrátane colnej a námornej bezpečnosti)
  • Odolná infraštruktúra
  • Kybernetická bezpečnosť (vrátane bezpečnosti sietí a informačných systémov a certifikácie)
  • Spoločnosť  odolná voči katastrofám (vrátane ochrany pred chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými (CBRN) incidentmi; rizikami súvisiacimi s klímou a extrémnymi udalosťami; geologickými katastrofami, ako sú zemetrasenia, sopečné erupcie a cunami; pandémiami)
  • Posilnený bezpečnostný výskum a inovácie (SSRI)

Na podujatie je možné získať cestovný grant.

Podujatie organizuje The Scientific and Technological Research Council of Türkiye v spolupráci s Univerzitou Sabancı a Istanbulskou priemyselnou komorou.

Viac informácií

Secure Societies 2024