Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brífing EUA sa zaoberá príležitosťami pre univerzity v plánoch obnovy a odolnostiEurópska asociácia univerzít (EUA) uverejnila informačný materiál s názvom „Plán obnovy (NextGenerationEU): Čo prinášajú národné plány obnovy a odolnosti pre univerzity?“.

Dokument bol vydaný 6. októbra 2021 a uvádza sa v ňom, že univerzity zohrávajú úlohu pri uľahčovaní ekologického a digitálneho prechodu, prispievajú k inteligentnému a inkluzívnemu rastu a sú hlavnými aktérmi pri vzdelávaní, zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii obyvateľstva. Brífing EUA sa preto snaží odpovedať na otázku, v čom spočívajú reálne príležitosti pre univerzity, aby prispeli k cieľom národných plánov obnovy.

Cieľom dokumentu je zvýšiť informovanosť inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Zdôrazňuje a zdieľa aj príklady ilustrujúce rozmanitosť možností, ktoré majú vysoké školy k dispozícii, zdôrazňuje potenciálnu komplementárnosť s inými systémami financovania a prispieva k transparentnému vykonávaniu plánov na vnútroštátnej úrovni formulovaním kľúčových posolstiev pre vysoké školy a tvorcov politík.

Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 15.10.2021, slord