Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brnenská deklarácia zdôrazňuje zásadnú úlohu výskumných infraštruktúrPočas záverečného dňa ICRI 2022 bola predstavená Brnenská deklarácia o podpore globálneho ekosystému výskumných infraštruktúr (RI). Deklarácia, ktorá zdôrazňuje zásadnú úlohu výskumných infraštruktúr, je doplnkovým politickým dokumentom k záverom Rady o výskumných infraštruktúrach. Vyzýva tvorcov politík a financovateľov RI, prevádzkovateľov a používateľov, ako aj ďalšie zainteresované strany, a to aj mimo oblasti výskumu a inovácií, aby podporovali globálny ekosystém RI, ktorý zahŕňa veľké zariadenia, stredne veľké a malé RI, ako aj samostatne umiestnené, distribuované a virtuálne RI. Túto výzvu na prijatie opatrení podporujú členské štáty Európskej únie a Európska komisia, ktoré sú otvorené využívaniu vlastných postupov, a Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) s cieľom podporiť rozvoj prosperujúceho globálneho ekosystému výskumných infraštruktúr.

Výber niekoľkých kľúčových bodov z dokumentu:

  • Tvorcovia politík v oblasti RI a poskytovatelia finančných prostriedkov sú vyzývaní, aby považovali RI za strategickú investíciu a aby zohľadnili fakt, že budovanie RI zakotvené v regionálnych a národných stratégiách má veľký potenciál urýchliť sociálno-ekonomický rozvoj.

  • Apelovanie, aby boli RI považované za dlhodobý záväzok, s cieľom vytvoriť stabilné, spoľahlivé a predvídateľné prostredie financovania založené na starostlivom monitorovaní excelentnosti RI a požiadaviek používateľov, a to aj na globálnej úrovni.

  • Zdieľanie skúseností, výmena osvedčených postupov na medzinárodnej úrovni v oblasti tvorby politiky a financovania RI, plánovania a analýzy prostredia, užívateľských stratégií a politík prístupu. Spolupráca by mala byť založená na zásade vyváženosti a vzájomnej otvorenosti.

  • Výzva na vypracovanie projektov RI na základe spoľahlivých a udržateľných ekonomických modelov, implementovať ich podľa stanovených časových rámcov, kontrolovať ich finančnú trajektóriu a obmedziť oneskorenia a dodatočné náklady.

Viac informácií: Brnenská deklarácia o podpore globálneho ekosystému výskumných infraštruktúr

Zverejnené: 18.11.2022, slord