Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU – pracovný program 2024Spoločný podnik CBE zverejnil svoj ročný pracovný program na rok 2024 vrátane informácií o ďalšej výzve na predkladanie návrhov projektov. Na podporu konkurencieschopného obehového biohospodárstva v Európe je vyčlenených v rámci 18 tém vyčlenených 213 miliónov EUR, nasledovne:

Innovation actions – flagship (IA-flagship)

Bio-based value chains for valorisation of sustainable oil crops - €20 million
Bio-based dedicated platform chemicals via cost-effective, sustainable and resource-efficient conversion of biomass - €20 million
Bio-based value chains for valorisation of sustainable natural fibre feedstock - €20 million

Innovation actions (IA)

Bio-based materials and products for biodegradable in soil applications - €15 million
Sustainable microalgae as feedstock for innovative, added-value applications - €15 million
Enlarging the portfolio of commercially produced “Safe and Sustainable by design” (SSbD) solvents - €15 million
Circular and SSbD bio-based construction & building materials with functional properties - €15 million
Selective and sustainable (co)-production of lignin-derived aromatics - €15 million
Innovative bio-based adhesives and binders for circular products meeting market requirements - €15 million
Innovative conversion of biogenic gaseous carbon into bio-based chemicals, ingredients, materials - €15 million

Research and innovation actions (RIA)

Valorisation of polluted/contaminated wood from industrial and post-consumer waste streams - €7 million
Biotech routes to obtain bio-based chemicals/materials replacing animal-derived ones - €7 million
Sustainable, bio-based alternatives for crop protection - €10 million
SSbD bio-based coating materials for applications under demanding and/or extreme conditions - €7 million
Innovative bio-based food/feed ingredients - €7 million

Coordination and support actions (CSA)

New forms of cooperation in agriculture and the forest-based sector - €4 million
Mobilise inclusive participation in bio-based systems and supporting the CBE JU widening strategy and its action plan - €3 million
Supporting the CBE JU Deployment Group on Primary Producers - €3 million

Ročný pracovný program 2024 vychádza zo strategických priorít Strategického programu výskumu a inovácií CBE JU (SRIA), ktorý spoločne vypracovali zakladajúci partneri spoločného podniku CBE: Európska komisia a Konzorcium biopriemyslu, s podporou programovej kancelárie a prijala ho správna rada spoločného podniku CBE. Ročný program je tiež výsledkom spolupráce medzi zakladajúcimi partnermi, poradnými orgánmi CBE JU a tímom CBE JU.

Aj v roku 2024 bude spoločný podnik CBE podporovať rozširovanie technológií vedúcich k priemyselnému nasadeniu, zvýšeniu investícií a tvorbe pracovných miest v súlade so SRIA do roku 2030. Do podpory zavádzanie riešení založených na biologických technológiách bude zapájať širší okruh zainteresovaných strán vrátane primárneho sektora, regionálnych orgánov a investorov.

Kompletný text témy, podmienky a požiadavky nájdete v ročnom pracovnom programe na rok 2024.

Informačný deň CBE JU 2024 je naplánovaný na 23. apríla 2024 osobne v Bruseli. Poznačte si do kalendára túto príležitosť na nadväzovanie a rozširovanie kontaktov. Zasadnutia sa budú vysielať aj online.

Výzva na predkladanie návrhov sa

  • otvorí 24. apríla 2024 a
  • uzávierka výzvy je plánovaná na 18. septembra 2024.

Rozpočet CBE JU na výzvy pochádza z programu Horizont Európa, programu EÚ na financovanie výskumu a inovácií. Každé euro verejného financovania bude doplnené súkromnými investíciami. Témy na predkladanie ponúk budú zverejnené na portáli EÚ Funding & tender opportunities.

Viac informácií kontaktujte SK NCP

CL6 NCP, 19.12.2023, nakh