Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CELTIC-NEXT Jesenná Výzva 2023Výzvy CELTIC-NEXT sú ideálnou príležitosťou na realizáciu projektov v oblasti komunikácie novej generácie pre digitálnu spoločnosť, ktoré prispievajú k udržateľnému svetu. CELTIC-NEXT sa zameriava najmä na aplikácie a služby konektivity pre vertikálne sektory, ako sú obsah (video, hry), elektronické zdravotníctvo, inteligentné mestá, poľnohospodárstvo, mobilita, energetika, automobilový priemysel, elektronický obchod a priemysel 4.0 / výroba/logistika. Tieto vertikály sú nevyhnutné pre napredovanie, optimalizáciu a zvyšovanie efektívnosti a spoľahlivosti s najlepšou koncovou konektivitou a bezpečnosťou. Okrem týchto tém sa CELTIC-NEXT v rámci tejto výzvy zameria aj na konvergenciu neterestriálnych a terestriálnych sietí, digitalizáciu hospodárstva vďaka IKT technológiám, čistý rast, zdravotníctvo a starostlivosť na diaľku, pokročilá výroba, kritické komunikácie pre núdzové situácie, otvorená sieť RAN, súkromné siete, umelá inteligencia pre masívne MIMO, internet vecí, I-IOT, IKT technológie na podporu metaverzií a témy 6G.

Podmienky výzvy:

  • Návrhy v rámci výzvy CELTIC-NEXT majú vysokú mieru úspešnosti – zvyčajne sa 50-60 % predložených návrhov stane bežiacim projektom;
  • Byť blízko trhu a obchodným potrebám;
  • mať pre svoje projektové konzorcium aspoň dvoch rôznych partnerov z dvoch rôznych krajín programu EUREKA;

Táto jesenná výzva CELTIC-NEXT 2023 je otvorená od 21. júla 2023 a termín na predkladanie návrhov je do 10. novembra 2023.

V súvislosti s touto výzvou je CELTIC naozaj hrdý na to, že môže zorganizovať niekoľko podujatí, ktoré vám pomôžu zapojiť sa do výzvy s inovatívnymi návrhmi.

  • Dňa 7. septembra 2023 sa uskutoční podujatie Online Launch Event, na ktorom sa predstaví klaster a jeho nová výzva, možnosti financovania verejných orgánov podporujúcich výzvu a riešené témy. Budú podrobne opísané prvé kroky na prípravu vášho návrhu, ako napríklad vytvorenie účtu na portáli návrhov a použitie nástroja na sprostredkovanie, aby ste našli partnerov, podelili sa o nápady alebo našli nejaké.
  • Následne sa 5. októbra 2023 uskutoční osobný Brokerage event (miesto konania bude upresnené), na ktorom budú môcť navrhovatelia prezentovať a zdieľať svoje projektové nápady. Bude to ideálna príležitosť pre všetkých nájsť potenciálnych partnerov konzorcia a získať prvú spätnú väzbu od verejných orgánov.

Podaním žiadosti a účasťou na ktorejkoľvek výzve CELTIC-NEXT môže vaša organizácia získať prístup k vnútroštátnemu verejnému financovaniu vášho projektu výskumu a vývoja, ako aj k veľkej komunite, ktorá zdieľa vaše záujmy.

Kontakt zodpovedný za národné financovanie:

Mrs Jaroslava Kováčová
MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH AND SPORT
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Slovak Republic
phone: +421 2 591 026 18
fax: +421 2 591 026 20
e-mail: jaroslava.kovacova@minedu.sk
Web: www.minedu.sk

Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Zverejnené 30.8.2023, slord