Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cena EÚ pre ženy inovátorky 2020Dňa 11. februára 2020 spustila Európska komisia 7. edíciu Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali.

 

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimoriadne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

 

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín v rámci programu Horizont 2020.

 

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 21. apríla 2020. 

Podrobnosti o cene EÚ pre ženy inovátorky a možnostiach, ako sa zapojiť, nájdete tu: EU Prize for Women Innovators.

 

_________________________

Cena pre Ženy inovátorky bola spustená, tak ako každý rok, 11. februára, ktorý je oficiálnym svetovým dňom žien a dievčat vo vede.

 

Svet potrebuje vedu a veda potrebuje aj väčšie zastúpenie žien a dievčat. V súčasnosti ženy predstavujú celosvetovo iba 30% pracovníkov vo výskume a iba 35% zo všetkých študentov v STEM (science, technology, engineering, mathematics) odboroch sú ženy. Podľa údajov z roku 2018, z takmer 15 miliónov vedcov a technikov v Európskej únii až 59% sú muži. Viaceré štúdie tiež zistili, že ženy v STEM odboroch menej publikujú svoje práce, sú menej platené za ich výskumy a nepokročia vo svojej kariére tak ďaleko ako muži.

 

Napriek niektorým prekážkam, ženy a dievčatá pokračujú vo vedení inovácií a priekopníckych výskumov. Aj mnohé ženy výrazne prispeli k novým objavom v medicíne, vesmíre, chémií, fyzike a mnohých iných oblastiach.  

 

Na Slovensku boli a sú viaceré iniciatívy na podporu žien vo vede, a to napríklad: projekt „Aj ty v IT“, súťaž projektu ŽijemVedu „Ženy vo vede a veda pre všetkých“ alebo projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku.

 

Zdroj: Európska Komisia; UNESCO; UN WOMEN, Eurostat