Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cena EÚ pre ženy – inovátorkyDávame vám do pozornosti ďalšiu edíciu Ceny EÚ pre ženy inovátorky. Cena sa udeľuje štyrom najlepším ženám podnikateľkám, ktoré sa snažia svojimi inováciami robiť svet lepším a svojím príkladom inšpirujú ostatných, aby ich nasledovali.

Cieľom súťaže je zviditeľnenie žien, ktoré významne prispeli do vedy, výskumu a inovácií. Ocenenie uznáva veľkú úlohu žien v prinášaní významných inovácií na trh a oceňuje mimoriadne výsledky podnikateliek, ktoré stoja v čele inovatívnych spoločností. Cena EÚ pre ženy inovátorky sa tiež usiluje zvýšiť povedomie o väčšej potrebe žien podnikateliek v tejto oblasti a tiež vytvoriť silné vzory pre ženy a dievčatá. Často sú totiž aj kvôli nedostatku viditeľných ženských vzorov ženy odrádzané od profesií v oblasti vedy a technológií.  

Cenou je finančná odmena až do výšky 100 000 EUR, ktorá sa každoročne udeľuje štyrom európskym ženám, ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli na trh inováciu. Do súťaže sa môžu zapojiť ženy z členských krajín Európskej únie, rovnako ako aj z pridružených krajín k programu Horizont 2020.

Podrobnosti o cene EÚ pre ženy inovátorky a možnostiach, ako sa zapojiť, nájdete tu.

Pravidla súťaže nájdete tu.

Vzor prihlášky nájdete tu.

Uzávierka pre podávanie žiadostí je 30. jún 2021.

Súvislosti

V súčasnosti ženy predstavujú celosvetovo iba 30 % pracovníkov vo výskume a iba 35 % zo všetkých študentov v STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odboroch sú ženy. Podľa údajov z roku 2018, z takmer 15 miliónov vedcov a technikov v Európskej únii až 59 % sú muži. Viaceré štúdie tiež zistili, že ženy v STEM odboroch menej publikujú svoje práce, sú menej platené za ich výskumy a nepokročia vo svojej kariére tak ďaleko ako muži. Napriek niektorým prekážkam ženy a dievčatá pokračujú vo vedení inovácií a priekopníckych výskumov.

Na Slovensku boli a sú viaceré iniciatívy na podporu žien vo vede, a to napríklad: projekt „Aj ty v IT“ alebo projekt L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku.

Zdroj: SLORD