Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cena pre ženy inovátorky 2022 otvorenáEurópska rada pre inovácie (EIC) v rámci iniciatív na podporu žien vo výskume, vede a vzdelávaní vyhlásila deviaty ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky.

EIC udelí tri ceny po 100 000 EUR najinšpiratívnejším inovátorkám v celej EÚ a v krajinách asociovaných k programu Horizont Európa. Okrem toho EIC udelí ďalšie tri ceny po 50 000 EUR nádejným „vychádzajúcim inovátorkám“ vo veku do 35 rokov.

O cenu sa môžu uchádzať inovátorky zo všetkých členských štátov EÚ a asociovaných krajín vrátane Ukrajiny.

Posielať prihlášky je možné do 18. augusta 2022, 17:00 hod. Víťazov vyberie nezávislá porota odborníkov v predmetnej oblasti.

Viac informácií:

Zverejnené 14.3.2022, slord