Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CESAER zverejnilo stanovisko k hlavným iniciatívam Európskej stratégie pre univerzityCESAER, združenie európskych univerzít v oblasti vedy a techniky, zverejnilo dňa 28. marca 2022 pozičný dokument s názvom „Podpora hlavných iniciatív Európskej stratégie pre univerzity“.

Európska stratégia pre univerzity (ES4U) bola zverejnená Európskou komisiou 18. januára 2022. Rada (EÚ) pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport má 4. – 5. apríla 2022 prijať závery Rady k tejto novej stratégii.

CESAER víta silný dôraz, ktorý sa v stratégii ES4U kladie na 3 hlavné body:

  • jedinečnú úlohu univerzít v centre vzdelávania, výskumu a inovácií,

  • uznanie ich „zásadnej úlohy, ktorú majú zohrávať pri postpandemickej obnove Európy a pri formovaní udržateľných a odolných spoločností a ekonomík„,

  • skutočnosť, že sú „podmienkou a základom otvorených, demokratických, spravodlivých a udržateľných spoločností„.

Združenie vo svojom stanovisku vyzýva na priame, inkluzívne, štruktúrované a trvalé zapojenie zainteresovaných strán do spoločného rozvoja štyroch hlavných iniciatív navrhovaných v rámci iniciatívy (aliancie európskych univerzít, právny štatút, spoločné európske tituly a všeobecné používanie európskeho preukazu študenta), pričom zároveň poskytuje konkrétne rady a usmernenia, ktoré vychádzajú z odborných znalostí všetkých členských univerzít.

Viac informácií:

Zverejnené 7.4.2022, slord