Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Chcete sa zapojiť do projektov Horizont Európa a hľadáte zahraničných partnerov na spoluprácu?Národná kancelária Horizontu na CVTI SR vám ponúka možnosť preplatenia cestovných nákladov na burzy partnerov tzv. Brokerage Eventy v rámci Piliera II, a to do výšky 1.000 EUR/os.

Podporiť je možné až 70 záujemcov, ktorí budú vybraní internou komisiou na základe údajov uvedených v priloženej žiadosti.

Aktuálne podujatia s touto možnosťou:

5. – 6. február 2024: Research to Reality: Digital Solutions to European Challenges – Brussels, Belgicko

15.-16. február 2024: Successful R&I in Europe 2024: 11th European Networking Event – Dusseldorf, Nemecko

15. február 2024: Green technologies, energy and digitalisation for a sustainable future – Ljubljana, Slovinsko

Podmienkou preplatenia cestovných nákladov  je vyplnenie žiadosti o účasť na Partnerskej burze . Žiadosť je potrebné zaslať minimálne 21 dní pred podujatím na emailovú adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

Po schválení vašej žiadosti, stačí už len uzavrieť a podpísať Príkaznú zmluvu s CVTI SR. Po ukončení cesty je potrebné vypracovať stručnú správu z pracovnej cesty a doručiť ju najneskôr do 30 dní od ukončenia cesty emailom na adresu: cestovnegranty@cvtisr.sk.

CVTI SR Vám poskytne administratívnu podporu pri procese zabezpečenia a vyúčtovania pracovnej cesty.

Na vaše prípadné otázky zodpovie: Renata Polášková, Národná kancelária Horizontu, e-mail: renata.polaskova@cvtisr.sk, Tel: +421 917 733 485.

Informácie o konaní relevantných Partnerských burzách nájdete tu.

Prezentácia: Ako postupovať?

Prílohy:

1. Príkazná zmluva

2. Žiadosť o účasť na Partnerskej burze/ Brokerage event

3. Správa z účasti na Partnerskej burze/ Brokerage evente

travel grant widera

Zdroj: NCP_WIDERA.NET, 9. 6. 2023, akt. 10. 1. 2024, rep