Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Circular Bio-based Europe zverejnilo svoj pracovný program a výzvy na tento rokCieľom Spoločného podniku Circular Bio-based Europe (CBE JU) je financovanie projektov na podporu konkurencieschopného obehového priemyslu na báze biologických materiálov v Európe. V roku 2022 sa partnerstvo zameria na nasledovné strategické priority v oblasti surovín, spracovania a produktov, no neopomenie ani prierezové témy ako komunikácia, financie a environmentálna udržateľnosť:

 • Biogénne zachytávanie uhlíka (CCU) pre obehové produkty založené na biologických materiáloch;
 • Kooperatívne business modely pre udržateľnú mobilizáciu a valorizáciu poľnohospodárskych zvyškov, odpadov a vedľajších produktov vo vidieckych oblastiach;
 • Cenovo efektívne výrobné spôsoby biologických alternatív pre základné chemické prvky založené na fosílnych palivách;
 • Spracovanie zmiešaných biologických odpadových prúdov;
 • Maximálna valorizácia udržateľne získavaných biologických surovín vo viac produktovej, bezodpadovej, neznečisťujúcej biorafinérii;
 • Alternatívne zdroje pre jedlo a kŕmne ingrediencie s vysokou pridanou hodnotou;
 • Vysoko výkonné biologické polyméry pre trhové uplatnenie s prísnymi požiadavkami;
 • Biologické nátery, bariéry, spojivá a lepidlá;
 • Obehovo dizajnované biologické materiály na zlepšenie cirkularity komplexných štruktúr;
 • Proteíny z alternatívnych nekonvenčných zdrojov;
 • Udržateľné suroviny pre biorafinérie vlákien;
 • Vývoj a validácia monitorovacieho systému enviromentálnej udržateľnosti a cirkularity: zber osvedčených postupov a referencií.

Tieto oblasti budú podporené celkovou sumou 120 miliónov eur. V rámci európskych partnerstiev je každé euro investované verejnými inštitúciami doplnené eurom zo súkromného sektora.

Predpokladaný dátum vyhlásenia výziev je 22. jún 2022 a uzávierka podávania návrhov je 22. septembra 2022.

CBE JU takisto spustilo bezplatnú networkingovú platformu s cieľom pomôcť zainteresovaným stranám prepájať sa, prezentovať svoje nápady a poskytuje aj ďalšie dodatkové služby. Od jej spustenia 10.5.2022 sa na platformu pripojilo už takmer 600 ľudí.

Dňa 7. júna 2022, CBE JU organizuje online informačné a networkingové podujatie zamerané na spomenuté výzvy.

Viac informácií:

Zverejnené 6.6.2022, slord