Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čo brzdí mladých výskumníkov v strednej a východnej Európe? 

Nová štúdia RISE – Research Innovation and Skills Empowerment je zameraná na mladých výskumníkov v strednej a východnej Európe. Zahŕňa:

  • ich všeobecné postoje a vnímanie,
  • kľúčové výzvy, ktoré ich ovplyvňujú, pokiaľ ide o výskum, inovácie a rozvoj zručností,
  • výzvu na prijatie opatrení pre pedagógov, vzdelávacie a odborné inštitúcie a samotných mladých výskumníkov.

 

V priebehu januára až februára 2024 bolo oslovených 152 respondentov vrátane doktorandov, mladých odborníkov a akademikov v rámci Maďarska, Poľska a Slovenska.

 

 

Štúdia mimo iné ukázala, že výskumníci v oblasti vedomostí ohľadom začatia vlastného podnikania vnímajú obzvlášť výrazné nedostatky. Okrem toho sa zdá, že získavanie a riadenie finančných prostriedkov predstavuje značnú výzvu.

Nedostatky sú spojené so strednou až nízkou mierou spokojnosti s podporou v akademických alebo výskumných inštitúciách, najmä v oblasti rozvoja mäkkých zručností. Viac ako 60% respondentov vyjadruje buď úplnú nespokojnosť, alebo veľmi miernu úroveň spokojnosti v tejto oblasti.

Až 96% výskumných pracovníkov vyjadrilo veľký záujem o získanie nových zručností a vedomostí na zvýšenie svojej odbornosti, najmä v oblasti zhodnocovania výsledkov výskumu a spolupráce s priemyslom, vrátane špecializovaných kurzov zameraných na rozvoj vedomostí a zručností, koučovanie a mentoring.

Štúdia odporúča, aby na strane inštitúcií boli tieto potreby riešené modernými mikrokreditovými kurzami vo forme seminárov a online kurzov, pričom by sa malo zvážiť, či pôjde o jednodňové podujatia, viacdňové stretnutia alebo priebežné série seminárov.

 

Viac informácií

RISE – What’s Holding Young Researchers Back in Central and Eastern Europe?

RISE – Digital Trends in PhD. Study – Pro & Contras

 

Zverejnené 20.05.2024, slord