Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Čo podnikne Komisia na podporu výskumu a vývoja v sektore obrany?Európsky obranný fond (EDF) je program EÚ v oblasti obranného výskumu a vývoja, prostredníctvom ktorého má EÚ silný nástroj na stimulovanie spoločného a kolektívneho výskumu a vývoja v oblasti obrany až po úroveň prototypov.

Komisia spoločne s vysokým predstaviteľom Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, v reakcii na úlohu Európskej rady na samite vo Versailles, predložili analýzu nedostatkov v obranných investíciách a navrhli ďalšie opatrenia a kroky potrebné na posilnenie európskej obrannej priemyselnej a technologickej základne.

Spoločné oznámenie predstavuje novú úroveň ambície vybudovať silnejšiu Európu v oblasti obrany. Zameriava sa najmä na spoločné obstarávanie vojenského vybavenia, strategické obranné plánovanie s cieľom stanoviť jasnejšie priority a na podporu európskej priemyselnej základne vrátane posilnenia európskeho rámca pre výskum a vývoj v oblasti obrany, EDF.

S cieľom podporiť obranu EÚ, Komisia a vysoký predstaviteľ predstavili súbor veľmi konkrétnych opatrení spolu s akčným plánom. 

Komisia v treťom štvrťroku 2022 navrhne nariadenie o európskom programe obranných investícií (EDIP). Stanovia sa v ňom podmienky pre členské štáty na vytvorenie európskych konzorcií obranných spôsobilostí (EDCC). V rámci EDCC budú členské štáty spoločne obstarávať pre potreby zúčastnených členských štátov obranné spôsobilosti, ktoré sa vyvíjajú v rámci spolupráce v EÚ, a budú využívať výhody oslobodenia od DPH. Okrem toho sa na projekty vysokého záujmu EÚ môže poskytnúť pridružené financovanie EÚ.

Podpora spoločného obstarávania dopĺňa a završuje doterajšie úsilie v oblasti obranného výskumu a vývoja prostredníctvom EDF.

Okrem toho Komisia a vysoký predstaviteľ navrhujú postupne prejsť na spoločné obranné programovanie a obstarávanie EÚ, ktoré by umožnilo lepšie definovať priority v oblasti obranných spôsobilostí a kapacít, na ktoré sa treba zamerať.

Napokon, posilnená európska spolupráca v oblasti obrany si vyžaduje aj pevný akčný plán na posilnenie európskych obranných priemyselných výskumných a inovačných kapacít. Na tento účel Komisia mimo iné plánuje aj:

  • Zvážiť možnú úpravu rámca pre výskum a inovácie technologií s dvojitým využitím za účelom zlepšenia synergií medzi civilnými a obrannými nástrojmi;
  • Zvážiť posilnenie rozpočtov Európskeho obranného fondu a vojenskej mobility prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy;

  • urýchliť zriadenie CASSINI nástroja pre obranu s cieľom prilákať nových účastníkov, najmä z radov malých a stredných podnikov, a podporiť tak inovácie v oblasti obrany.

Viac informácií:

Zverejnené 30.5.2022, slord