Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

COFUND Incoming Fellowship Programme UC3MUniversidad Carlos III de Madrid spustila svoju poslednú výzvu CONEX, doktorandského študijného programu COFUND IFP s cieľom zamestnať 12 skúsených postdoktorandských výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti so skúsenosťami v troch znalostných oblastiach:

1. strojárstvo, fyzika a matematika; 
2. právo a spoločenské vedy;

3. humanitné vedy, knižničné vedy a komunikácia.

Výzva je otvorená do 17.februára 2015 a bude vyberať nasledujúcich pracovníkov:

dvoch v kategórií „Very Experienced Professors“  (10 rokov postdoktorandskej výskumnej praxe

– desiatich v kategórií „Experienced Professors“  (4-10 rokov postdoktorandskej výskumnej praxe).

Výskumníci si môžu vybrať svoju výskumnú tému, katedru ako aj svojho tútora/mentora. Podmienkou je, že záujemca o program nesmie vykonávať svoju hlavnú pracovnú činnosť v Španielsku po dobu viac ako 12 mesiacov počas troch rokov bezprostredne pred dátumom uzatvorenia výzvy (17.2. 2015). Držitelia grantu musia začať najneskôr 15. Septembra 2015 a všetky pobyty majú trvať minimálne 36 mesiacov.

CONEX program je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Akcie Marie Skłodowska-Curie (COFUND programme) a dofinancovaný Ministerstvom Hospodárstva a konkurencieschopnosti Španielska.

Viac informácii tu alebo tu.