Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

COVID-19: EK podporí ďalší, 18. projekt na vývoj rýchlej diagnostiky ochoreniaĎalší, v už poradí 18. európsky projekt, bude pracovať s cieľom poraziť pandémiu ochorenia COVID-19. 

Európska komisia ho podporí v rámci svojej osobitnej výzvy na výskumno-inovačné akcie naliehavo potrebné pre boj s koronavírusom SARS-CoV-2. Celkovo teda podporí 18 projektov sumou 48,5 miliónov EUR z programu Horizont 2020. V projektoch pracuje celkovo 140 rôznych výskumných tímov.

Projekt s názvom HG nCoV19 test je koordinovaný írskou spoločnosťou, ktorá patrí medzi malé a stredné podniky (MSP) a má za cieľ vyvinúť a overiť rýchly molekulárny diagnostický test na nový koronavírus.

Túto osobitnú výzvu zverejnila Komisia už v januári 2020. Po prvotnom vyhodnotení oznámila dňa 6. marca výber 17 projektov. Dňa 30. marca pridala na tento zoznam aj 18. návrh, ktorého hodnotenie bolo zo začiatku pozastavené až do poskytnutia potrebných administratívnych informácií.

Týmto sa celková suma finančných prostriedkov na danú výzvu navyšuje o 1 milión EUR. Výskumníci začnú urýchlene pracovať s cieľom pochopiť správanie sa epidémie prostredníctvom epidemiológie a vývoja rýchlych diagnostických testov, liečby a očkovacích látok.

 Okrem toho EÚ zmobilizovala verejné a súkromné financovanie až do výšky 90 miliónov EUR prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky (Innovative Medicines Initiative, IMI JU) a ponúkla finančnú podporu inovatívnej spoločnosti CureVac až do výšky 80 miliónov EUR na vývoj a produkciu vakcíny proti koronavírusu.

Konkrétna podpora Komisie pre naliehavý výskum a inovácie je súčasťou spoločnej európskej reakcie na šíriacu sa epidémiu koronavírusu. Viaceré z projektov financovaných z EÚ už teraz prispievajú k pripravenosti a reakcii na šírenie epidémie.

Ďalšie informácie o vybraných projektov pre porazenie koronavírusu nájdete v našom článku tu.

Dôležité: Centralizované informácie o výskumno-inovačných aktivitách a COVID-19 nájdete na portáli ERA Corona (jednotné informačné miesto pre VaI) a v slovenčine na ERA Portáli Slovensko, sekcia Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov.

Viac informácií: