Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cristian Bușoi pokračuje vo funkcii predsedu Výboru EP pre priemysel, výskum a energetikuVýbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) 26. januára 2022 opätovne zvolil Cristiana Bușoi (EPP, Rumunsko) za predsedu na druhú polovicu volebného obdobia.

Predseda predsedá schôdzam výboru a koordinátorov, zastupuje výbor v rámci Európskeho parlamentu aj mimo neho a vedie legislatívne rokovania, ktoré výbor vedie.

Poslanci tiež opätovne zvolili Zdzisława Krasnodębského (ECR, PL), Mortena Petersena (Renew, DK), Patriziu Toiu (S&D, IT) a Linu Gálvez Muñoz (S&D, ES) za podpredsedov ITRE.

Cristian Bușoi uviedol, že počas druhej časti volebného obdobia bude výbor ITRE veľmi aktívny v práci týkajúcej sa dekarbonizácie a energetickej bezpečnosti, ako aj digitálnej transformácie. Zdôrazňuje, že ITRE bude aj naďalej angažovaný a náročný partner po boku Rady EÚ a Európskej komisie.

Viac informácií:

Zverejnené 10.2.2022, slord