Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Do poslednej výzvy programu Horizont 2020 bolo podaných 1 550 návrhovDňa 27. januára 2021, po uzatvorení poslednej a najväčšej výzvy programu Horizont 2020 v objeme 1 miliardy eur v rámci Európskej zelenej dohody, prijala Európska komisia celkom 1 550 projektových návrhov. To dokazuje veľký záujem výskumnej komunity v Európe aj mimo nej hľadať riešenia pre klimatickú krízu.

Návrhy budú teraz hodnotené skupinami nezávislých expertných hodnotiteľov a vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021. Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v ôsmich oblastiach zodpovedajúcich prioritám Európskej zelenej dohody a v dvoch horizontálnych oblastiach na posilnenie vedomostí a postavenia občanov.

V každej z desiatich oblastí výzvy bol prijatý nasledujúci počet návrhov: 

 1. zvýšenie ambícií v oblasti klímy: 101
 2. bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie: 256
 3. priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo: 108
 4. budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov: 115
 5. udržateľná a inteligentná mobilita: 44
 6. stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork): 260
 7. biodiverzita a ekosystémy:72
 8. prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok: 115
 9. posilnenie vedomostí: 106
 10. posilnenie postavenia občanov: 373

Súvislosti

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je plán Európskej komisie, aby sa Európa stala prvým klimaticky neutrálnym kontinentom do roku 2050 s udržateľnou ekonomikou.

Na dosiahnutie tohto cieľa do roku 2050 budú potrebné kroky vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva vrátane:

 • investícií do technológií šetrných k životnému prostrediu,
 • podpory inovačného priemyslu,
 • zavádzania čistejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy,
 • dekarbonizácie energetického sektoru,
 • zabezpečenia energetickej efektívnosti budov,
 • spolupráce s medzinárodnými partnermi na zlepšovaní globálnych environmentálnych štandardov.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Viac informácií: