Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Do výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 bolo predložených 8356 návrhovDo výzvy akcií Marie Sklodowska Curie (MSCA) Postdoctoral Fellowships 2021 (HORIZON-MSCA-2021-PF-01) s uzávierkou 12. októbra 2021 bolo predložených 8356 projektových návrhov zo 46 krajín

Táto výzva má k dispozícii rozpočet vo výške 242 miliónov EUR.

  • Postdoktorandské štipendiá – európske štipendiá: 7 519 návrhov
  • Postdoktorandské štipendiá – globálne štipendiá: 837 návrhov

Výsledky výberového konania na postdoktorandské štipendiá budú oznámené v marci 2022 a podpis grantovej dohody pre úspešné projekty sa očakáva v júni 2022.

Projektové žiadosti sa budú posudzovať od novembra 2021 do konca februára 2022 s podporou externých nezávislých odborných hodnotiteľov, ktorí budú vyberaní z databázy expertov Európskej komisie.

Postdoktorandské štipendiá MSCA sa snažia posilniť tvorivý a inovačný potenciál skúsených výskumných pracovníkov, ktorí chcú diverzifikovať svoje individuálne schopnosti v zmysle získavania zručností prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a medzinárodnej a medzisektorovej mobility.

O postdoktorandské štipendiá MSCA sa môžu uchádzať excelentní výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti.

Celý článok nájdete tu.

Zverejnené 22.10.2021, slord