Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dokument CERIC o stave postupov otvoreného prístupu vo výskumných infraštruktúrachKonzorcium pre stredoeurópsku výskumnú infraštruktúru (Central European Research Infrastructure Consortium – CERIC) vydalo dokument s názvom „State of Open Access Procedures at Research Infrastructures“, ktorý pojednáva o stave postupov otvoreného prístupu vo výskumných infraštruktúrach.

V dokumente analyzuje postupy otvoreného prístupu v Európe a ich úsilie zamerané na harmonizáciu a adaptáciu počas pandémie COVID-19.

Výskumné infraštruktúry boli nútené urýchlene a intenzívne využívať vzdialený prístup, čo vyvolalo sériu problémov, čiastočne aj kvôli nedostatku technológií a vyhradených finančných prostriedkov na ich podporu. Dokument poskytuje prehľad narušení chodu ako aj opatrení, ktoré boli prijaté výskumnými infraštruktúrami na zvládnutie vypuknutia pandémie COVID-19 s cieľom umožniť zariadeniam zdieľať medzi sebou najlepšie postupy v boji proti tejto vážnej výzve.

Celý dokument si môžete prečítať tu.