Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dôležité: Predĺženie termínov výziev v rámci programu Horizont 2020 v súvislosti s prepuknutím vírusu COVID-19Pandémia koronavírusu COVID-19 narušuje štandardný chod univerzít a výskumných ústavov po celom svete. Rovnako však tieto inštitúcie tvrdo pracujú na tom, aby zistili, ako možno chorobu zastaviť a zmierniť jej účinky.

Nedávna eskalácia obmedzení týkajúcich sa prepuknutia koronavírusu COVID-19 môže brániť žiadateľom pri príprave a finalizácii vysokokvalitných projektových návrhov.

Z tohto dôvodu sa v prípade výziev programu Horizont 2020 s pôvodnými konečnými termínmi od dnešného dňa do 15. apríla 2020 budú uplatňovať predĺženia.

Nové termíny pre každú výzvu a tému sa uverejnia na webovej stránke Funding and Tenders Portal TU.

Na výzvu IMI sa nebudú vzťahovať žiadne rozšírenia.

Vo všetkých prípadoch sa potenciálnym žiadateľom odporúča pripraviť sa podľa potreby, najmä vytvorením efektívnych komunikačných spojení pre prácu na diaľku, pričom sa v najbližších týždňoch očakávajú aj ďalšie obmedzenia.