Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri posilňovaní výskumu na hraniciach poznaniaScience Europe vydala novú publikáciu „The Importance of International Collaboration for Fostering Frontier Research“. Dokument prináša pohľad Science Europe na súčasné bariéry v medzinárodnej spolupráci, vrátane limitovaných možností finacovania spoluprác vo výskume na hraniciach poznania na úrovni EÚ, nedosatatočného stupňa interdisciplinarity vo výskumných programoch, limitovaných možností pre viacstranné financovanie, ako aj nízky počet medzinárodných partnerov zapojených do súčasných schém na podporu spolupráce.

Celý dokument si môžete stiahnuť tu.